NOTULEN en VERGADERDATA


Onze vergaderingen vinden plaats in kantine vv Kwadijk en we starten om 20.00 uur.

(klik op de maand om de notulen of de agenda te openen)

* JAARVERGADERING

** EXTRA INGELASTE VERGADERING