Email:


Voor de meeste vragen of voor informatie over de dorpsraad zelf of over lopende/nieuwe projecten in Kwadijk  kunt u terecht op ons algemene emailadres:    info@dorpsraadkwadijk.nl


Voor vragen aan de secretaris die te maken hebben met de vergaderingen of omdat u zich wilt aanmelden om een vergadering bij te wonen: secretariaat@dorpsraadkwadijk.nl


Opmerkingen over de website, suggesties voor verbeteringen of omdat u problemen ondervindt bij het openen of lezen van de website: webmaster@dorpsraadkwadijk.nl

Telefonisch:


Hoewel we graag via email werken kunnen we ons voorstellen dat u liever telefonisch contact met ons zoekt.


Secretaris: René Pool 06-14431106

Post:


Als u ons per post iets wilt toesturen:


Dorpsraad Kwadijk

t.a.v R. Pool

Reinoud van Brederodestraat 24 1471CP Kwadijk


Documenten en bescheiden:


"Dorpsraad Kwadijk is een transparante en open instantie die als doel heeft om zich in te zetten ivoor de belangen van de bewoners van het dorp Kwadijk in de ruimste zin van het woord, en om als klankbord te dienen van en naar de Gemeente waar Kwadijk deel van uit maakt."


De dorpsraad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41235013. Onze statuten zijn openbaar en zijn net als de overige relevante documenten <hier> te vinden.