Welkom op de website van Dorpsraad Kwadijk. 


Icoontjes linksboven brengen u snel bij informatie over b.v. de (locatie van de) AED's in het dorp, en de data van de dorpsraad vergadering.


De eerstvolgende dorpsraad vergadering vindt plaats op:

22 augustus 2022

2022-07-29

De Hoorzitting over plannen Kwadijk 94 was op 13 juli 2022...

en een verslag hiervan is beschikbaar.

2022-06-23

De volgende DR vegadering is op 27 juni 2022...

en de agenda is beschikbaar.

2022-06-23

Inwonersenquête afvalinzameling...

De Rekenkamercommissie van de gemeente Edam-Volendam doet onderzoek naar afvalinzameling. Het onderzoek gaat over kosten (die betaald worden uit de afvalstoffenheffing die ieder huishouden ontvangt), de afvalscheiding en de dienstverlening van het inzamelen van het huishoudelijk afval. Een korte inwoners- enquête maakt onderdeel uit van dit onderzoek.


Omdat de gemeente blijkaar heel graag ondergrondse vuilcontainers in Kwadijk willen plaatsen, en het meerendeel van de inwoners dat niet zien zitten, is het goed om middels deze enquête uw mening te geven.

2022-06-01

De AED bij timmerbedrijf Huiberts is verplaatst...

De AED welke bij timmerbedrijf Huiberts op Kwadijk 143a hing is verplaatst naar het pand van het Historisch Genootschap Oud-Quadyck op Kwadijk 125.


Onlangs zijn ook de kasten vervangen op de Jan Dignumszstraat 15 en Kwadijk 16.

2022-06-01

De knappe mannen van het Kwadijk 94 actiecomité ...

staan wéér in het NoordHollandsDagblad.

2022-06-01

De bezwaren tegen de plannen voor voormalig dorpscafé...

lijken wel effect te hebben.  Liondra is afgelopen week weer met de gemeente in gesprek geweest en wilt het actiecomité graag bijpraten.

Wij komen aanstaande donderdagavond (2-6) bijeen, en daarna volgt hier een update.

2022-06-01

Over de bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra...

Op maandag 20 juni vindt een bijeenkomst plaats tussen de leden van de Dorpsraad, Nico Jonk en zijn architect, en iemand van de gemeente over zijn bouwplannen op het huidige werkterrein van Jonk Infra.

wordt vervolgd...

2022-05-30

De vragenlijst aan de fracties m.b.t. het dorpscafé, Kwadijk 94...

De dorpsraad heeft m.b.t. het verleende omgevingesvergunning een aantal vragen naar de politieke fracties gestuurd.

Inmiddels heeft Zevangs Belang gereageerd.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

 
 
 
 

2022-05-24

Kaarsen voor Oekraïne...

namens Jacob Meijn het volgende bericht:

Wij zijn bezig met kaarsen inzamelen voor Oekraïne.

Het is voor mensen die al weken in het donker zitten in schuilkelders en verwoeste huizen….. Alle kaarsen zijn welkom, gebroken, half op enz.   Kwadijk 120  (Mag gewoon bij de voordeur) 

De oude berichten worden gearchiveerd...

op een andere pagina.  Wil je deze nog lezen?