De 4 kleine scholen van (de voormalige) Zeevang werken samen onder 1 directeur: Obs ’t Tilletje in Warder, Obs Middelie  in Middelie, Obs Prinses Beatrix in Kwadijk en Obs Meester Haye in Beets. De twee grootste scholen werken met 4 groepen en de twee kleinste met 3.


De Prinses Beatrixschool ligt halverwege het dorp, vlakbij een speelveld en een park. Het is een kleine school waar iedereen elkaar kent, en waar een warm en veilig klimaat heerst. De leerkrachten werken samen als een hecht team, met oog voor de individuele behoeften van de kinderen.


De directeur  werkt volgens een vast rooster, waarbij hij elke week een ochtend op  elke school is en een middag, maar niet op dezelfde dag. Dit rooster betekent dat hij er vaak niet is en dat de teams zeer zelfstandig moeten zijn en zelfverantwoordelijk, maar dat is geen probleem, want dat verwachten zij ook van hun leerlingen.


Meer weten? Klik <hier>

Peuteropvang en Buitenschoolse opvang


Heeft uw kind behoefte om samen met andere peuters te spelen en samen en de wereld te ontdekken? De peuteropvang biedt een gezellige en veilige omgeving voor kinderen van 2 tot 4 jaar.  Heeft u daarnaast behoefte aan de opvang van uw kind(eren) voor- en na schooltijd? Voor schooltijd kan uw kind bij ons rustig de dag beginnen. Wij zorgen ervoor dat hij/zij op tijd in de klas zit. En na schooltijd kan uw kind samen met andere kinderen knutselen, buiten spelen, spelletjes doen en relaxen. De BSO is leuk!

Meer weten? Klik <hier> of stuur een email naar: Karin Kuik, k.kuik@kinderopvangpurmerend.nl